Wat kunt u verwachten?

De stap naar een (nieuwe) basisschool is spannend voor uw kind en soms ook voor u als ouder. Dat geldt eens te meer als die overgang samengaat met een verhuizing naar Singapore. Wij ervaren dat kinderen snel integreren op onze school. Met het aanbod van de Nederlandse en de Engelse taal is er nauwelijks sprake van een taalbarrière, de onderwijsbenadering voelt vertrouwd, en de kinderen worden met alle aandacht verwelkomd in de schoolgemeenschap.

Tweetalige peuterschool voor halve of hele dagen

Als uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud is, mag het naar onze peuterschool. De peuterschool telt drie groepen, met ieder maximaal achttien peuters per dag. Kinderen kunnen naar de peuterschool komen voor een halve dag (tot half één) of ze blijven de hele dag (tot half drie) en er zijn slaapfaciliteiten aanwezig voor peuters die nog een rustmoment nodig hebben. 

Elke groep wordt begeleid door één Engelstalige en één Nederlandstalige leerkracht. Hierdoor komt uw kind zowel met de Nederlandse als met de Engelse taal in aanraking. Daarnaast zijn er 2 assistenten op de groep aanwezig die ondersteunen met de verzorging van kinderen (luiers verwisselen en begeleiden van eetmomenten) en zij nemen schoonmaaktaken op zich. 

Op de peuterschool ligt de nadruk op ‘spelend leren’ rondom interessante IPC thema’s die passen in de belevingswereld van uw kind. We hanteren een doorgaande leerlijn naar zowel de Nederlandse leerlijn als de Internationale leerlijn. 

Lees hier meer over onze peuterschool.


Naar groep 1 van de Nederlandse leerlijn

Wordt uw kind binnenkort vier en gaat het voor het eerst naar de basisschool, dan mag het rustig starten in groep 1. De leerkracht spreekt met u verschillende wenochtenden af, zodat de overgang geleidelijk gaat. Vanaf de 4e verjaardag mag uw zoon of dochter écht naar school!

Lees hier meer over de doorstroom naar de Internationale leerlijn.
 

Zij-instromers van de Nederlandse leerlijn

Verhuizen vanuit Nederland naar een ver land, wonen in een wereldstad en je draai vinden op een nieuwe school kunnen ingrijpend zijn voor uw zoon of dochter. Op Holland International School doen we er alles aan om uw kind zich snel thuis te laten voelen. Wij nodigen uw gezin uit om langs te komen, de sfeer te proeven en alvast kennis te maken met de leerkracht van de groep van uw kind. Dat maakt de eerste schooldag een stuk minder spannend.

Lees hier meer over de zij-instroom naar de Internationale leerlijn.