Wat wij uw kind bieden

Holland International School biedt uw kind hoogstaand onderwijs en een lesprogramma waarmee het wordt voorbereid om een impact te maken in de wereld van morgen. Door de 3 onderstaande pijlers te integreren in beide curricula creëren we een vergelijkbare leerervaring voor alle kinderen op Holland International School en het maakt interactie en uitwisseling tussen de Nederlandse stroom en de Internationale stroom mogelijk.

Hieronder kunt u meer lezen over drie belangrijke pijlers van ons onderwijs:

Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs

De Nederlandse stroom van Holland International School biedt volwaardig Nederlands basisonderwijs met Nederlands als instructietaal en daarnaast krijgt uw kind iedere dag Engelse taalles.

De Internationale stroom van Holland International School biedt volwaardig Engels basisonderwijs met Engels als instructietaal en daarnaast krijgt uw kind iedere dag Nederlandse taalles.


Betere onderwijsresultaten

Het behoud van de moedertaal heeft positieve cognitieve effecten op de ontwikkeling van de meertaligheid en leidt tot betere onderwijsresultaten.


Goede aansluiting op voortgezet onderwijs

Verschillende buitenlandse scholen bieden een paar uur Nederlands aan in de week, maar dit staat niet gelijk aan het Nederlandstalige onderwijs dat Holland International School biedt. De leerlingen ondervinden bij terugkeer naar Nederland geen enkele hinder bij de instroom in het basis- of voortgezet onderwijs, en zij blijken een grote voorsprong te hebben op het gebied van de Engelse taal. Ook de overstap naar het internationale voortgezet onderwijs in Singapore of daarbuiten verloopt doorgaans probleemloos.
 

Internationale dimensie

De leerlingen op onze school groeien op in een internationale omgeving. Veel kinderen hebben al op diverse plekken in de wereld gewoond en brengen een enorme internationale ervaring mee. Het merendeel van de kinderen op Holland International School heeft de Nederlandse of Belgische nationaliteit, maar in totaal zijn er maar liefst 40 nationaliteiten vertegenwoordigd of is er sprake van een dubbele nationaliteit.


21e-eeuwse vaardigheden

Op Holland International School worden de leerlingen voorbereid op de steeds sneller veranderende wereld. Zij worden begeleid in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden die daarbij passen, en die de kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot wereldburgers – waar ze ook gaan wonen.


IPC-onderwijs

IPC is een afkorting van International Primary Curriculum. Dit is een vorm van onderwijs waarin wordt geleerd en gewerkt aan de hand van interessante en inspirerende thema’s, waarbij wordt gekeken naar het thuis- en gastland. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT, gymnastiek, maatschappelijke vorming en beeldende vorming, en ze zijn gericht op internationalisering. Voorbeelden van thema’s zijn jong en oud, de missie naar Mars of de middeleeuwen.

Holland International School heeft in 2010 wereldwijd als tweede school de accreditatie op Mastering Level behaald voor het International Primary Curriculum. Hieruit blijkt dat Holland International School een vooraanstaande positie heeft in het internationale educatieve landschap.

 
Individuele aandacht

De kleinschaligheid van onze school draagt bij aan de snelle integratie van kinderen. Iedereen kent elkaar bij naam en iedereen wordt echt ‘gezien’.


Differentiatie op niveau

Het gemotiveerde team van Holland International School biedt de leerlingen onderwijs op maat. Uw kind wordt gezien als individu en krijgt een lesaanbod dat is toegesneden op zijn of haar persoonlijke onderwijsbehoeften. De gehanteerde moderne lesmethoden worden aangeboden op verschillende niveaus, zodat uw kind zich een vak eigen kan maken in het tempo dat het beste bij hem of haar past.

Als een kind meer aankan, dan krijgt het extra uitdaging; en als een kind wat meer tijd of aandacht nodig heeft om zich de lesstof eigen te maken, dan krijgt het extra tijd en instructie. Zo blijven de kinderen gemotiveerd en wordt de ontwikkeling van hun talenten gestimuleerd.