Uw kind aanmelden

Fijn dat u heeft besloten om uw kind in te schrijven op Holland International School. Aanmelden en starten kan gedurende het hele schooljaar. In de Nederlandse stroom kunnen we kinderen plaatsen in groep 1 t/m 8. In de Engelse stroom kunnen we momenteel alleen kinderen plaatsen in Reception Class, Year 1 en Year 2. Bekijk het overzicht gebaseerd op de leeftijd van uw kind. 
De Preschool is toegankelijk voor kinderen vanaf 18 maanden tot 4 jaar oud. 

Om uw kind in de best passende groep te kunnen plaatsen, ontvangen wij naast het inschrijfformulier graag ook (digitaal) de volgende stukken:

 • het onderwijskundige rapport of in geval van internationaal onderwijs het ‘educational report’
 • een kopie van het laatste schoolrapport
 • de meest up-to-date leerlingvolgsysteem-/toetsgegevens (bijv. CITO, LVS, KIJK) van uw kind
 • eventuele onderzoeksverslagen
 • de meest recente handelingsplannen, indien van toepassing
 • het student contract, graag invullen en op iedere pagina een paraaf plaatsen
 • een recente (pas)foto van de in te schrijven leerling
 • een kopie van het paspoort
 • een kopie van voor- en achterzijde van de Singapore pas (FIN)
 • een kopie van vaccinatiedocumenten (mazelen en difterie)
 • een ondertekende kopie van de Social Media Privacy Disclaimer

U kunt het inschrijfformulier en bovengenoemde stukken, hieronder uploaden en naar ons digitaal versturen. Mocht u vragen hebben over de aanmeldingsprocedure, neemt u dan gerust contact met ons op.

Mailen naar: admissions@hollandinternationalschool.sg