Een Taalvriendelijke School 

met Nederlands en Engels als onze kerntalen 

Met leerlingen van meer dan 20 verschillende nationaliteiten worden er in onze gemeenschap meerdere talen gesproken. Daarom heeft taalontwikkeling een sterke focus in ons curriculum. Nederlands en Engels zijn beide geïntegreerd in het dagelijkse curriculum om deze talen op een intensief niveau te ontwikkelen. Kunnen communiceren met anderen stelt onze leerlingen in staat sterke relaties op te bouwen, effectief samen te werken en zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Hierdoor groeien onze leerlingen uit tot zelfverzekerde meertalige leerlingen; dit opent mogelijkheden voor de toekomst en verbindt leerlingen met hun culturele wortels.

  • Engels, Nederlands, Frans en Chinees (Mandarijn) worden aangeboden van beginners- tot moedertaalniveau, geïntegreerd of na schooltijd.
     
  • Gepersonaliseerde taalondersteuningsprogramma's om leerlingen te helpen Engels of Nederlands onder de knie te krijgen.
     
  • Een werkgroep meertaligheid zorgt ervoor dat onze taalprogramma's beantwoorden aan de behoeften van onze gemeenschap.


Nederlands leren


In de Dutch Stream worden de lessen in het Nederlands gegeven en volgen we het Nederlandse nationale curriculum voor lezen, schrijven en rekenen. De Dutch Stream behoudt de moedertaal van uw kind en biedt de beste aansluiting op het Nederlandse onderwijs als u (terug) verhuist naar Nederland of België. 

In de English Stream wordt Nederlands als extra taal aangeboden. Door dagelijks het Nederlandse taalprogramma (schrijven, lezen en spreken) te geven, kan de Nederlandse taal op intensief niveau worden ontwikkeld en blijft aansluiting op zowel het internationale als het Nederlandse onderwijs mogelijk. 


Engelse taal


Het ontwikkelen van een hoog niveau Engels is voor iedereen belangrijk. In de Dutch Stream integreren we een Engels taalprogramma onder leiding van Native English speakers in het dagelijkse lesprogramma. 

In de English Stream worden de lessen in het Engels gegeven en wordt het Engelse National Curriculum gevolgd voor lezen, schrijven en rekenen. 


Behoud van de moedertaal van een kind

Uit onderzoek blijkt dat het behoud van de moedertaal verschillende positieve cognitieve effecten heeft op de ontwikkeling van meertaligheid. Het leren van een nieuwe taal is gemakkelijker voor kinderen die al een goed ontwikkelde eerste taal hebben. Onze Nederlandse basisschool helpt de Nederlandse taal van uw kinderen te ontwikkelen. Daardoor komen ze op hetzelfde niveau als kinderen die hun opleiding in Nederland en België volgen.
 

Betere resultaten

Meertalige kinderen hebben een meer bewuste en onbewuste kennis van taal. Ook vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en aanpassingsvermogen nemen toe bij kinderen die meer dan één taal leren. Dit zijn waardevolle 21st century skills die van pas komen in de huidige maatschappij. Een grondige beheersing van de moedertaal levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en leidt ook tot betere schoolresultaten.