Internationaal Primary Curriculum (IPC)

Het International Primary Curriculum (IPC) is een thematisch curriculum voor leerlingen van 5 tot 11 jaar. Het IPC biedt een framework, waarbinnen ook de doelen van het nationale curriculum van verschillende landen passen. Het IPC wordt in meer dan 90 landen en op meer dan 3.000 scholen aangeboden en vereenvoudigd de overgang voor kinderen die van het ene naar het andere land verhuizen (wat het geval is voor veel expats in Singapore). Het IPC heeft een duidelijk proces om het leren te vergemakkelijken en specifieke leerdoelen voor elk vak, voor internationaal denken en voor persoonlijk leren. Wij vertrouwen erop dat het IPC leerlingen zal helpen met plezier te leren, en goed afgeronde wereldburgers te worden, met de instrumenten om hen te helpen slagen in hun verdere leven.

Onze onlangs herziene Persoonlijke Doelen zijn:

Aanpassingsvermogen

Communicator

Samenwerker

Empatisch

Ethisch

Veerkrachtig

Respectvol

Denker

De persoonlijke en vakinhoudelijke doelen vormen samen met de andere grondslagen het leerplan. De persoonlijke doelen bieden een gedeelde visie op de leerlingen die we proberen te koesteren. Ze zijn in alle eenheden terug te vinden en worden een manier van leven en een deel van de taal van de leerlingen.

Het IPC bestaat uit 3 delen:

IEYC - leeftijd 2-4 jaar (kleuterschool en groep 1 en 2)

Mijlpaal 1 - Leeftijd 5-7 jaar (opvangklas, groep 3 en 4)

Mijlpaal 2 - Leeftijd 7-9 jaar (groep 5 en 6)

Mijlpaal 3 - Leeftijd 9-12 jaar (groep 7 en 8)


Het IPC hoofdprogramma

IPC omvat de volgende vakken:

Kunst

Aardrijkskunde

Geschiedenis

ICT

Muziek

PE

Wetenschap

Maatschappij

Technologie

Internationaal

Alle bovenstaande vakken hebben een reeks leerdoelen voor kennis, vaardigheden en begrip. We hebben ook leerdoelen voor taalvaardigheid en wiskunde. Wiskunde en Engels hebben we echter niet als aparte vakken opgenomen, omdat scholen vaak hun eigen plannen hebben voor deze vakken en ze waar nodig verbanden leggen met hun IPC-thema. CLPE heeft een mapping document gemaakt met een tekst per eenheid. En we hebben ook enkele teksttype-gidsen geschreven voor verschillende genres.

Elke IPC-eenheid volgt een vast proces - Het proces om het leren te vergemakkelijken:

Entry Point - WOW factor, de haak om de kinderen betrokken, gemotiveerd en geïnspireerd te krijgen.

Kennisoogst - Uitzoeken wat de kinderen al weten, willen weten (verantwoordelijkheid nemen voor hun leren) en wat ze denken te weten (eventuele misvattingen belichten). De Kennisoogst helpt de leerkrachten ook om vooruit te plannen.

Uitleggen van het thema - Dit helpt uitleggen waarover de kinderen zullen leren in elk van de vakken die de eenheid behandelt. Hoewel de kinderen op een thematische manier leren, willen we niet dat ze het spoor bijster raken en miniwetenschappers, kunstenaars, historici enz. worden. Zo kunnen ze ook zien hoe de onderwerpen met elkaar verbonden zijn.

Research, Record, Reflect - Dit is waar het blokvak leren begint, we hebben verschillende research, record en reflectie activiteiten voor elk onderwerp gemaakt, elke activiteit is geschreven met specifieke leerdoelen in gedachten, ze zijn duidelijk geïdentificeerd per taak. De taken kunnen worden gepersonaliseerd en aangepast; het zijn de leerdoelen die zij bestrijken die het belangrijkste resultaat zijn. Er moet ook tijd worden uitgetrokken voor reflectie en de gelegenheid om de antwoorden op de reflectievraag te bespreken en vast te leggen.

Eindpunt - Een viering van alles wat tijdens het thema is geleerd.

Elke eenheid bevat ideeën voor alle bovengenoemde fasen. IPC is een instrument dat leerkrachten kunnen aanpassen en personaliseren om het te laten werken voor hun kinderen, hun school en hun gemeenschap.

Een unit kan 3 tot 11 weken duren, dus het aantal units dat een klas kan voltooien hangt af van de gekozen eenheden. Om te helpen met de dekking en breedte van de onderwerpen hebben we een routeplanner gemaakt. Hiermee kunnen leraren onmiddellijk zien welke dekking ze per onderwerp krijgen voor kennis, vaardigheden en begrip, door simpelweg hun units naar de benodigde term te slepen.

De Assessment for improving learning toolkit is een integraal onderdeel van het curriculum. Onze kerndocumenten geven advies over het beoordelen van kennis, vaardigheden en begrip. De toolkit zelf bevat rubrieken voor de vastgestelde sleutelvaardigheden in een aanpak met vier niveaus: 'Beginnen', 'Ontwikkelen', 'Beheersen' en 'Innoveren'. Er zijn rubrieken in leerkracht- en kindtaal voor elke sleutelvaardigheid die we hebben geïdentificeerd, samen met advies voor volgende stappen om leerkrachten te helpen de nodige doelen te stellen om kinderen vooruitgang te laten boeken.

IPC is een afkorting van International Primary Curriculum, dat zo’n 20 jaar geleden is ontwikkeld door onder andere Fieldwork Education in Londen. Het houdt praktisch in dat we in de klas werken aan de hand van interessante en inspirerende thema’s. Per week werken we 4 tot 6 uur aan de doelen van het IPC. Daarbij komen alle disciplines aan bod – van aardrijkskunde, biologie en kennis over de maatschappij tot rekenen en taal. Voorbeelden van thema’s zijn jong en oud, de missie naar Mars of globalisering.


Holland International School als pionier

De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft het IPC getoetst aan de Nederlandse kerndoelen. Door in 2010 wereldwijd als tweede school de accreditatie op Mastering Level voor het International Primary Curriculum binnen te halen speelt de Holland International School ook een duidelijke rol in het internationale educatieve landschap.

IPC coördinator Jolinda Groothedde legt in een interview met IPC Nederland verder uit hoe we werken met IPC in Singapore. Lees hier het volledige interview