Veelgestelde vragen (FAQ)

Onderwijs

Welk curriculum biedt Holland International School aan?

Binnen de Nederlandse stroom biedt Holland International School het Nederlandse curriculum aan voor de basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast wordt het International Primary Curriculum (IPC) aangeboden en bieden we dagelijks een Engels taal programma (lezen, schrijven en spreken in het Engels). Voor meer informatie over het Engelse taalaanbod klik hier.

Binnen de Engelse Internationale stroom biedt Holland International School het English National Curriculum aan voor de basisvakken taal, rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast wordt het International Primary Curriculum (IPC) aangeboden en bieden we dagelijks een Nederlands taal programma (lezen, schrijven en spreken in het Nederlands). Voor meer informatie over het curriculum klik hier.

Voor meer informatie over onze aanpak, klik hier

Hoeveel Engelse les wordt er binnen de Nederlandse stroom per jaargroep gegeven?

Kinderen op de tweetalige peuterschool hebben de gehele dag een Nederlands en Engelstalige leerkracht in de groep. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de Engelse taalontwikkeling en de Nederlandse taalontwikkeling.

De groepen 1 t/m 8 van de Nederlandse stroom krijgen 45 min Engelse les per dag. In deze groepen vindt er binnen de jaargroep ‘streaming’ plaats en wordt er gedifferentieerd aan de Engelse doelen gewerkt. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de verschillen in de Engelse taalbeheersing.

De Engelse leerkrachten op Holland International School zijn native speakers. Voor meer informatie over het Engelse taalaanbod klik hier.

Hoeveel Nederlandse les wordt er binnen de Engelse Internationale stroom per jaargroep gegeven? Is het een probleem als mijn kind instroomt op Holland International School en nog geen Nederlandse les heeft gehad?

Kinderen bij de tweetalige peuterschool hebben de gehele dag een Nederlands en Engelstalige leerkracht in de groep. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de Engelse taalontwikkeling en de Nederlandse taalontwikkeling.

Kinderen in de (Pre)Reception groepen van de Engelse Internationale stroom krijgen 45 min Nederlandse les per dag. In deze groepen vindt er binnen de jaargroep ‘streaming’ plaats en wordt er gedifferentieerd aan de Nederlandse doelen gewerkt. Op deze manier wordt er rekening gehouden met de verschillen in de Nederlandse taalbeheersing.

De Nederlandse leerkrachten op Holland International School zijn native speakers.

Hoe is de overgang naar internationaal onderwijs vanuit de Nederlandse stroom?

Uit jaarlijks onderzoek en feedback van internationale scholen blijkt dat het Engels niveau dusdanig goed is, dat leerlingen goed instromen.

Hoe is de overgang naar Nederlands onderwijs vanuit de Engelse Internationale stroom?

Met de kennis en ervaring van 100 jaar Nederlands onderwijs in Singapore verwachten we kinderen van de Engelse stroom ook op een dusdanig niveau van de Nederlands taalbeheersing te brengen dat zij goed kunnen instromen op Nederlands onderwijs. 

Bezoekt de Nederlandse Inspectie Holland International School?

De Nederlandse Inspectie buitenland bezoekt Holland International School een keer per vier jaar. Het laatste inspectiebezoek vond in 2023 plaats. 

Verzorgen bevoegde leerkrachten het onderwijs op Holland International School?

Op de Nederlandse stroom van Holland International School is iedere leerkracht bevoegd en heeft minimaal een HBO - diploma (PABO) op het gebied van educatie. Onze leerkrachten beschikken daarnaast over veel ervaring binnen het basisonderwijs en worden gescreend op hun Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Op de Engelse Internationale stroom van Holland International School zijn zowel de leraren en assistent-leraren gekwalificeerd voor het onderwijzen van het English National Curriculum en zij zijn native speakers.
 

Algemeen

Wat zijn de internationale activiteiten en connecties van Holland International School?

Tijdens het IPC worden internationale connecties gemaakt en daarnaast wordt er tijdens de culturele assemblies ook aandacht aan besteed (o.a. aan internationale feestdagen).

Hoe groot zijn de groepen?

De groepen op de peuterschool bestaan uit maximaal 18 peuters. De groepen van de basisschool zijn maximaal 24 leerlingen groot.

Hoe is de overgang naar Nederland vanuit Holland International School?

Uit onderzoek en feedback van de scholen in Nederland blijkt dat het onderwijs op Holland International School prima aansluit op het onderwijs in Nederland. Kinderen stromen gemakkelijk in. De leerkrachten zorgen er in samenspraak met interne begeleiders voor dat de juiste informatie over de leerling naar de ontvangende school wordt gestuurd.

De leerlingen krijgen een Onderwijskundig Rapport mee wanneer zij vertrekken naar Nederland. Hierin staan alle (onderwijskundige) informatie betreffende een leerling,  zodat de leerkracht in Nederland precies weet wat er is aangeboden en hoe de ontwikkeling van het betreffende kind eruit ziet.

Wat biedt de school aan als naschoolse activiteiten?

Wij hebben een uitgebreid programma aan naschoolse activiteiten. Deze programma’ s lopen 8-10 weken. Momenteel bieden we 35 activiteiten aan. Dit varieert van kunst tot spel, van sport tot koken. Naschoolse activiteiten zijn niet verplicht en zijn bedoeld om kennis te maken met de betreffende sport of activiteit.  

Bieden jullie kampen aan in de vakanties?

Nee, deze bieden we als school niet aan. Wel zijn er andere instanties in Singapore die allerlei kampen gedurende de vakanties aanbieden.

Worden de Nederlandse feestdagen gevierd?

Er wordt o.a. Sinterklaas, Pasen, Koningsdag en Kerst op Holland International School gevierd. Daarnaast vieren wij ook de lokale/internationale feestdagen zoals Chinees Nieuwjaar, Deepavali en Hari Raya.

Wat is jullie pestbeleid?

De school beschikt over een pestprotocol/gedragsprotocol dat deel uitmaakt van ons onderwijsaanbod. Het protocol ligt ter inzage op de school.

Wat doet de school aan mediawijsheid?

Mediawijsheid is een onderdeel van ons onderwijsaanbod. Daarnaast verzorgen wij 1x per jaar een mediawijsheid week.

Hoe digitaal is de school?

De school maakt gebruikt van Ipads, Imacs, laptops, Google Classroom en elk lokaal heeft een interactief smartboard. De verschillende apparaten maken deel uit van ons onderwijsaanbod.=

Is er een bibliotheek?

Holland International School beschikt over een bibliotheek met Nederlandstalige en Engelstalige boeken. Elke groep bezoekt 1 keer per week de bibliotheek.  Leerlingen kunnen per week maximaal 5 boeken lenen. Tevens doet Holland International School veel aan boekpromotie (o.a de kinderboekenweek en de poezieweek).

Hoe communiceert Holland International School met de ouders?

Holland International School communiceert middels het digitaal communicatie platform Social Schools met ouders. Dit is een beschermde omgeving waar alleen ouders van Holland International School toegang toe hebben. Dit platform maakt gebruik van een App.

Heeft Holland International School een uniform?

De kinderen op Holland International School dragen geen uniform. Wel dragen kinderen een gymnastiekshirt tijdens de gymnastieklessen en schooluitjes.

Alle kinderen moeten verplicht een schoolhoed dragen bij het buitenspelen. Dit ter bescherming tegen de zon.

Admissions

Kan ik mijn kind aanmelden als ik nog geen lokale gegevens heb?

Dat kan. Ontbrekende gegevens zoals adres en lokaal telefoonnummer kunnen na aanmelding nog aangeleverd worden bij de afdeling Admissions.

Is er een busservice die de kinderen naar school brengt en weer komt ophalen?

Ja, de busservice heeft Holland International School uitbesteed aan ‘Woodlands Transport’. Meer informatie over het busvervoer is hier te vinden. 

In welk gebied wonen de meeste mensen in Singapore?

‘Woodlands Transport’ rijdt in een straal van 14 kilometer rondom de school. Om de reistijd voor de kinderen zo kort mogelijk te houden (maximaal 45 minuten in de schoolbus) wonen de meeste leerlingen binnen een straal van 10 kilometer van Holland International School.

Op welke leeftijd kan een peuter starten bij de peuterschool?

Vanaf 18 maanden kunnen kinderen bij de peuterschool starten. Er is een slaapfaciliteit voor peuters die nog een slaapmoment hebben. Daarnaast zijn er assistenten op de groep die helpen met de verzorgingsmomenten zoals luiers verschonen en helpen met eten.

 
Wat zijn de schooltijden?

Op de peuterschool lopen de schooltijden van half negen tot half drie. Voor de Playgroup (18 maanden tot 2,5 ) bestaat de optie om te kiezen voor halve dagen tot half een. 

  • De groepen 1/2 en Reception Class, Year 1 en Year 2 hebben les van half negen tot half drie.

  • De groepen 3 t/m 8 hebben les van half negen tot half vier.

  • De groepen 1 t/m 8 hebben op vrijdag les tot half twee.
     

Is er een wachtlijst voor een bepaalde groep?

Nee, op dit moment is er geen wachtlijst.
 

Is instromen gedurende het hele schooljaar mogelijk?

Instroom gedurende het schooljaar is mogelijk. De meeste kinderen starten na een vakantie op Holland International School.
 

Kan ik langskomen voor een rondleiding?

Dit is zeker mogelijk. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de Admissions Officer via het volgende e-mail adres: admissions@hollandinternationalschool.sg
 

Wat zijn de schoolfees voor Holland International School?

Meer informatie over de school fees vindt u hier