Engels als extra taal


Nederlandstalig onderwijs vinden wij belangrijk, maar Engels als extra taal voor uw kind ook. Gespecialiseerde leerkrachten, met een schat aan ervaring en competenties, bieden uw kind kwalitatief goed Engels taalonderwijs aan.
 

Onderbouw

Het Engelstalig onderwijs wordt in groep 1 en 2 gegeven in groepsverband. De lessen zijn mondeling en aan de hand van thema’s. Zo ontwikkelt uw kind zijn luistervaardigheden in het Engels en een grote woordenschat. Daarnaast wordt specifieke aandacht gegeven aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden in het Engels. Het werken in groepsverband, op basis van wederzijds respect, staat daarbij centraal.
 

Middenbouw

Vanaf groep 3 leren de kinderen schrijven in het Engels. Wij gebruiken daarvoor het English National Curriculum, Jolly Phonics-programma en de zogenaamde Oxford Reading Tree. In groep 4 en 5 leert uw kind steeds nauwkeuriger te formuleren, krijgt het les in Engelse spelling en verbetert het zijn vaardigheden voor begrijpend lezen. In deze fase wordt uw kind aangemoedigd zijn leesvaardigheid verder te ontwikkelen. In groep 6 leert uw kind de Engelse grammatica, met continue aandacht voor verbetering van de schrijf- en leesvaardigheid.
 

Bovenbouw

Het niveau van groep 6 wordt doorontwikkeld in de groepen 7 en 8. Uw kind houdt zich in deze groepen bezig met duurzaam schrijven en met projectwerk dat volledige toepassing en kennis van de Engelse taal vereist. Uw kind krijgt lessen met uitgebreide aandacht voor de grammatica, woordenschat en Engelse terminologie voor die vakken in het internationale voortgezet onderwijs, gebaseerd op een grondige studie van de structuur van de Engelse taal.
 

Zij-instromers

Kinderen uit de groepen 3 t/m 7 die nog geen of weinig kennis hebben van de Engelse taal bieden wij extra ondersteuning. Deze kinderen krijgen extra les in kleinere groepjes en eventueel kunnen zij op uitnodiging ook Extra Engels volgen als naschoolse activiteit. Zodra zij zich het Engels voldoende eigen hebben gemaakt, krijgen zij les met de reguliere groepen.

Ook voor de Engelse les geldt dat wij een gedifferentieerde benadering van het onderwijs toepassen; wij bieden uw kind onderwijs en ondersteuning op maat. Aanbevolen wordt – indien mogelijk – uw kinderen voor de verhuizing naar Singapore alvast een beetje Engels te leren, zodat zij al wat basiskennis hebben. Dit zal de overgang naar het leven in Singapore vergemakkelijken.