Internationaal onderwijs

met behoud van het Nederlands op hoog niveau!

De Engelse stroom van Holland International School biedt kwalitatief goed Engels basisonderwijs en bereidt leerlingen voor op de internationale wereld. Het English National Curriculum wordt onderwezen in de Engelse taal en we bieden dagelijks Nederlands taalonderwijs aan voor een taalontwikkeling op hoog niveau. 


Over de Engelse stroom
De Engelse stroom van Holland International School in Singapore biedt uitstekend onderwijs volgens de standaarden en criteria van het English National Curriculum. We verrijken het Engelse curriculum met Nederlandse taallessen. De integratie van het International Primary Curriculum (IPC) stelt ons in staat om de vakken op een thematische manier en met een mondiaal perspectief te onderwijzen.

Lees meer over het English National Curriculum


Wat kunt u verwachten

✓ English National Curriculum gecertificeerde Engelse docenten en onderwijsassistenten

✓ Hooggekwalificeerde docenten Nederlands voor het dagelijkse Nederlandse taallessen

✓ Taal- en leerondersteuning (wanneer dit is aangegeven) 

✓ Kleinschalige kindgerichte benadering van leren

✓ Een gastvrije en zorgzame leergemeenschap  

Holland International School is de Engelse stroom gestart in de onderbouw met een (Pre)Reception klas voor kinderen in de leeftijd 4 tot 5 jaar. In augustus 2023 komen daar Year 1 en Year 2 bij voor kinderen t/m 6 jaar.  Zo breiden we de Engelse stroom geleidelijk uit tot Year 6.


Nederlands op het hoogste niveau
Het Nederlandse taalprogramma van onze Internationale stroom helpt bij de ontwikkeling van de Nederlandse taal van uw kinderen. Door de Nederlandse taallessen te geven als onderdeel van het dagelijkse curriculum, zorgen we ervoor dat uw kind een goed begrip van de taal ontwikkelt en vloeiend wordt in verbale communicatie. Daarom is het ook belangrijk dat ouders thuis aandacht besteden aan de Nederlandse taal en er zoveel mogelijk actief mee bezig zijn. Aanvullend kan er Nederlandse taalles worden ingekocht als naschoolse activiteit. 

Lees meer over het Nederlandse taalprogramma


Betere resultaten
De ervaring leert dat meertalige kinderen beschikken over meer bewuste en onbewuste kennis van taal. Bovendien nemen bij meertalige kinderen vaardigheden als probleemoplossend vermogen, creativiteit en aanpassingsvermogen toe. Dit zijn waardevolle 21e-eeuwse vaardigheden die van pas komen in onze moderne samenleving. Een goede beheersing van de moedertaal levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en leidt tot betere schoolresultaten. 
 

Aansluiting op voortgezet onderwijs
De kinderen die naar onze Engelse stroom gaan, ervaren een soepele overgang naar een Internationale School. Als uw gezin (terug) verhuist naar Nederland of België, hebben uw kinderen een solide basis met betrekking tot de Nederlandse taal die nodig is om het Nederlandse onderwijssysteem te kunnen betreden - zelfs voor de overgang naar de middelbare school.