Nederlands op het hoogste niveau

Meer dan taalles

Hoewel we twee leerstromen aanbieden met een verschillend nationaal curriculum, streven we naar een gespiegelde leerervaring voor alle kinderen op onze school. De Nederlandse taal en cultuur zijn met de oorsprong van deze school verweven en daarom vinden wij het belangrijk dat Nederlands als extra taal in het curriculum van de Engelse stroom wordt aangeboden. Gespecialiseerde leerkrachten, met een schat aan ervaring en competenties, bieden uw kind uitstekend Nederlands taalonderwijs aan.

In de Engelse stroom wordt dagelijks 45 minuten Nederlandse les verzorgd door een vakdocent. Tijdens deze lessen komen de volgende domeinen aan bod: mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, lezen en schrijven. Wanneer een leerling start, wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende ‘instapniveaus’. Bij het aanbieden van Nederlands als tweede taal worden de niveaus omschreven als: richting 1, 2 en 3. Kinderen die vallen binnen de categorie van richting 2 worden vaak gekoppeld aan richting 1. Met de term ‘richting’ wordt verwezen naar het referentieniveau van de Nederlandse taalvaardigheden van de leerling. In de Reception Class wordt er vanuit observaties een passend onderwijsaanbod aangeboden. Het is een voorwaarde dat de domeinen op een betekenisvolle manier worden aangeboden. Op Holland International School zorgen we ervoor dat de onderwerpen van IPC terugkomen tijdens de Nederlandse lessen. Er is een gevarieerd programma waarbij er wordt ingespeeld op de belevingswereld van het jonge kind door middel van spel. 

Uitleg niveaugroepen:

Richting 1: De leerling werkt direct toe naar de referentieniveaus voor taal, vergelijkbaar met leeftijdgenoten in Nederland. Richting 2: De leerling werkt toe naar de referentieniveaus taal, maar op een later moment. Dit wil zeggen met een vertraging van maximaal 2 jaar.

Richting 3: Een richting 3-leerling, is een leerling die op meer dan 2 jaar achterstand werkt van leeftijdgenoten in Nederland/ Vlaanderen. Bij de richting 3-leerling is het niet zeker of deze de Nederlandse referentieniveaus zal bereiken.

Een stukje Holland op de evenaar
Naast de Nederlandse taal, biedt Holland International School kinderen een culturele ervaring, een stukje Holland op de evenaar. Nederlandse feesten en tradities worden gevierd, maar er is evenredig veel aandacht voor internationale feestdagen en culturele tradities.