Adviesraad


Holland International School heeft een adviesraad (AR), die tot doel heeft om een bijdrage te leveren aan een open communicatie tussen de ouders, de staf, het bestuur en het management van de school. De AR bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de ouders (3) als de staf (2) van Holland International School.

De AR heeft een voorzitter, vicevoorzitter en een secretaris. Dezen worden door de leden van de AR zelf gekozen. De AR komt minimaal één keer per twee maanden bijeen en kan het bestuur en het management van Holland International School gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Dat kan gaan over zaken als de onderwijskundige plannen, vacatures en werving, de jaarlijkse vakantie- en evenementenplanning, het huiswerkbeleid, de inrichting van de school, het busvervoer en de veiligheid in en om de school.

De AR is afhankelijk van ouders en staf voor input. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wensen, dan hoort de AR graag van u! Uw vraag of opmerking wordt altijd vertrouwelijk behandeld. U kunt de AR bereiken via: advisoryboard@hollandinternationalschool.sg. Via de Social Schools app informeert de AR u periodiek over de activiteiten en laatste ontwikkelingen.

De adviesraad is als volgt samengesteld:

  • Lenneke Dijkhuis (Ouder)
  • Wilma Pols (Ouder)
  • Fay Eijken (Ouder)
  • Merel Linzell (Leerkracht)
  • Marije Weenink (Leerkracht)