Cooperatief leren 

Samen leren, door samen te werken

‘Samen leren, door samen te werken’ is het motto van coöperatief leren. Als kinderen in een groep werken, nemen ze op gelijke voet deel aan een gezamenlijke taak en delen ze de verantwoordelijkheid voor wat ze samen leren. SCL legt grote nadruk op het samenwerken op een speelse, maar gestructureerde en doelgerichte manier. Bovendien bevordert coöperatief leren de ontwikkeling van sociale vaardigheden en draagt het bij aan het creëren van een positieve sfeer binnen een groep.

Het ‘Structureel Coöperatief Leren’ (SCL) is ingevoerd op Holland International School als middel om onze leerlingen op een structurele manier te leren samenwerken. SCL is ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan. Hij biedt met zijn SCL-concept een krachtige en gestructureerde vorm van samenwerken, die naadloos aansluit bij de visie van Holland International School. SCL vormt dan ook een belangrijke pijler van ons onderwijs en onderstreept veel van de kernwaarden van onze school, zoals samenwerking, gelijkwaardigheid en mede-eigenaarschap.

Doorgaande leerlijn

Het gebruik van SCL wordt op verschillende momenten tijdens het dagprogramma ingezet. Alle leerkrachten (ook de leerkrachten van de Preschool, de groepsleerkrachten en de vakleerkrachten) op Holland International School gebruiken deze structuren van het ‘Structureel Coöperatief Leren’ en het ‘coöperatief klassenmanagement’, zodat er herkenbaarheid is voor onze leerlingen.

Klasmanagement

SCL heeft structuur gebracht in het klasmanagement op Holland International School. In de klas werken de kinderen gedurende 6 tot 8 weken in een vast team: het zogenaamde ‘thuisteam’. Dit team vormt als het ware “de thuisbasis” voor kinderen. In dit thuisteam werken de kinderen samen in een tweetal, met het team of individueel. Om de wil tot samenwerken te stimuleren, zet de leerkracht team- en klasbouwers in. Dit zijn aparte activiteiten met het team of de klas die de onderlinge verhoudingen tussen kinderen verbeteren en goed houden.

De leerlingen hebben iedere week een andere taak in het team (bijvoorbeeld teamchef of tijdbewaker).

Om leerervaringen te creëren gebruiken we SCL structuren (werkvormen om op een gestructureerde wijze samen te werken). Deze structuren hebben namen zoals: Zoek iemand die, Tweetal Coach en Mix & Koppel. De SCL structuren waarborgen een gelijkwaardige en actieve deelname van ieder kind aan het leerproces.