Nederlands onderwijs in Singapore

Met een internationale dimensie!

Holland International School biedt uitstekend Nederlands basisonderwijs en bereidt leerlingen voor op de internationale wereld. Met de Nederlandse stroom binnen onze basisschool in Singapore zorgen we ervoor dat kinderen hun Nederlandse taal op het hoogste niveau behouden en wordt Engels als extra taal gegeven.
 

De Nederlandse Stroom
Binnen de Nederlandse stroom van onze basisschool wordt naast het Nederlandse curriculum voor de kernvakken rekenen, taal en spelling, het International Primary Curriculum (IPC) gevolgd om de lesstof vanuit vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en kunst te verdiepen. De dagelijkse Engelse taallessen zijn gebaseerd op het English National Curriculum en worden verzorgd door gekwalificeerde native English speakers. Voor gezinnen die van plan zijn om tijdens de basisschoolperiode terug te keren naar Nederland of België, bevelen wij de Nederlandse stroom aan als de beste aansluiting met de hoogste kwaliteit Nederlands onderwijs en een doorlopende leerlijn voor uw kind. 


Engels als extra taal
Thuis aandacht besteden aan de Nederlandse taal is meestal voldoende om jonge kinderen hun moedertaal te laten behouden, maar dat verandert zodra ze naar een Engelstalige school gaan. De taal die op school wordt onderwezen kan al snel gaan overheersen, met als gevolg dat de Nederlandse taalvaardigheid afneemt. Dit is ook nadelig voor het gebruik van taal en woordenschat in andere vakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Op de Dutch Stream van de Holland International School worden de lessen in het Nederlands gegeven, maar we begrijpen het belang van het ontwikkelen van een hoog niveau van de Engelse taal en daarom bieden we een Engels taalprogramma aan dat dagelijks wordt gegeven door native speakers van het Engels.

Meer over het Engelse taalprogramma

Voorkom dominantie van de Engelse taal
Thuis aandacht besteden aan de Nederlandse taal is meestal voldoende om jonge kinderen hun moedertaal te laten behouden, maar dat verandert zodra ze naar een Engelstalige school gaan. De taal die op school wordt onderwezen kan al snel gaan overheersen, met als gevolg dat de Nederlandse taalvaardigheid afneemt. Dit is ook nadelig voor het taalgebruik en de woordenschat in andere vakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Het Nederlandse onderwijs dat binnen de Nederlandse stroom wordt aangeboden voorkomt dat de Engelse taal dominant wordt.
 

Overgang naar het voortgezet onderwijs
Een aantal buitenlandse scholen biedt een of twee uur Nederlandse les aan om de moedertaalvaardigheid van kinderen te behouden. Dit is niet hetzelfde als het Nederlandse onderwijs dat wij verzorgen. De kinderen die naar onze Nederlandse basisschool gaan, behouden hun moedertaal, terwijl ze ook de Engelse taal op een hoog niveau beheersen. Als uw gezin terugkeert naar Nederland of België, zullen uw kinderen zonder problemen kunnen instromen in het Nederlandse onderwijs - zelfs op het niveau van de middelbare school - en zullen ze ook een enorme voorsprong hebben op het gebied van de Engelse taal.