Naschoolse activiteiten


Holland International School biedt een ruim programma aan naschoolse activiteiten, de zogeheten Co-Curriculaire Activiteiten (CCA's). Kinderen kunnen een sport kiezen, maar ook een taal, kunstles, toneel, schaken, technisch lego, typeles of zelfs circus! Alles vindt plaats in onze sporthal, muziekruimte, kunstruimte en leslokalen of op de Hollandse Club. De activiteiten beginnen direct na schooltijd, en aansluitend kunnen de kinderen met de CCA-bus naar huis. Makkelijker en gezelliger kan niet!
 

Gevarieerd programma

De meeste activiteiten worden gegeven in blokken van ongeveer tien lessen, een paar duren het hele jaar. Bij drama bijvoorbeeld werken de kinderen het hele schooljaar aan een toneelstuk, met aan het einde uiteraard een uitvoering. Elk kind stelt zelf zijn of haar programma samen voor elk trimester.
 

Vakleerkrachten

Deze Co-Curriculaire Activiteiten (CCA's) worden gegeven door ervaren vakleerkrachten en sportcoaches. De activiteiten zijn van maandag t/m vrijdag, ingedeeld naar leeftijd. Voor alle groepen zijn er activiteiten.
 

Sport

Holland International School maakt deel uit van Athletic Conference of Singapore International Schools (ACSIS), een overkoepelend orgaan van alle grote Internationale Scholen in Singapore, en participeert jaarlijks in verschillende sporttoernooien en evenementen.

Taal

Frans, Spaans en Chinees worden ook als CCA aangeboden ter verdieping of verbreding van de taalontwikkeling. De extra Engelse en Nederlandse taallessen worden verzorgd door leraren van ons eigen team. Voor overige talen wordt een ervaren en gekwalificeerde docent ingehuurd. 

Busvervoer Holland International School