Verlof aanvragen


De Leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden zoals een verhuizing, een huwelijk van familieleden, het overlijden van familieleden en huwelijks- of ambtsjubilea.

Als u extra verlof wilt voor uw kind(eren), dan dient u dit schriftelijk aan te vragen. Het formulier hiervoor kunt u ophalen bij de administratie of zelf hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u hieronder uploaden.