English National Curriculum

Alles wat je moet weten over het Engelse basisonderwijs

Onze (Pre)Reception klas krijgt les volgens het UK Early Years Foundation Stage Curriculum, met een sterke nadruk op het oefenen van phonics om goed te kunnen leren lezen en schrijven. Daarnaast volgen we een wiskundeprogramma dat het begrip van getallen versterkt. We zullen ook het International Primary Curriculum (IPC) volgen en de kinderen krijgen dagelijkse Nederlandse taallessen aangereikt om een goed begrip van de Nederlandse taal te ontwikkelen. Alle lessen worden op een leuke en praktische manier gegeven! Het klaslokaal is warm en uitnodigend, met duidelijke leergebieden voor de kinderen om vaardigheden, creativiteit en onafhankelijkheid te ontwikkelen, gebruik makend van de speelse aanpak die ze gewend zijn. 

      
Early Years Foundation Stage Curriculum

De (Pre)Reception klas biedt een rijke, uitnodigende omgeving die de kinderen aanmoedigt om te leren en te ontdekken op een speelse manier. De leerlingen krijgen ruim de mogelijkheid om hun eigen spel en activiteiten te initiëren. Aan het eind van het jaar worden de kinderen beoordeeld op 17 Early Learning Goals, binnen 7 verschillende leergebieden (Communicatie en Taal, Lichamelijke Ontwikkeling, Persoonlijke, Sociale en Emotionele Ontwikkeling, Geletterdheid, Rekenen, Begrip van de Wereld en Beeldende Kunst en Vormgeving). Deze beoordelingen zijn niet formeel en zijn gebaseerd op de observaties van de leerkracht en zijn/haar kennis van de ontwikkeling van elk kind. De klas weerspiegelt deze 7 leergebieden, waar de kinderen vrij zijn om de middelen te verkennen die altijd beschikbaar zijn, evenals de verbeterde activiteiten die elke week worden aangeboden. De extra activiteiten zijn gebaseerd op het IPC-thema dat we op dat moment volgen, en op de interesses van de kinderen.  


Lezen en schrijven
Elke dag wordt er aandacht besteed aan de klanken van letters op een interactieve wijze. De sessies leren hen om zelfverzekerd woorden te segmenteren en te mengen, en ook om 'lastige woorden' te leren, vaardigheden die ze nodig zullen hebben om vroege lezers en schrijvers te worden. We gebruiken het 'Little Wandle Letters and Sounds' programma, dat voldoet aan de herziene eisen van het Nationale Curriculum voor Geletterdheid. Er is een duidelijke progressie, waarbij de kinderen elke dag nieuwe klanken leren en zij voortbouwen op hun voorkennis. Elke fonetische sessie geeft leerlingen de kans om eerdere klanken te herhalen, nieuwe klanken te leren en vervolgens toe te passen wat ze tijdens de sessie hebben geleerd, vaak in de vorm van schrijven. Het onderwijs van Phonics is interactief en energiek en we besteden veel tijd om onze prestaties te vieren!

Daarnaast krijgen kinderen volop de gelegenheid om spelenderwijs te oefenen met taal- en schrijfvaardigheden. Binnen onze IPC-sessies richten we ons ook op het leren van teksten van hoge kwaliteit voor kinderen, die vaak worden gevolgd door begeleide, vroege schrijfactiviteiten.


Rekenen
De rekenmethode richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van een sterk begrip van het getal en andere wiskundige concepten zoals optellen en aftrekken. In overeenstemming de 'Early Years Foundation Stage' aanpak gebruiken we praktische en leuke methodes om wiskunde te onderwijzen, zoals het 'White Rose Maths' programma. Kinderen oefenen met voorwerpen en plaatjes; met het uiteindelijke doel om hun geleerde vaardigheden toe te passen op meer abstract denken en wiskundige problemen. Deze aanpak ontwikkelt de redeneervaardigheden van de kinderen, die nuttig zijn op alle vakgebieden, en het stimuleert de liefde voor wiskunde! In de (Pre)Reception klas nemen de kinderen actief deel aan korte, door de leerkracht geleide wiskundelessen, daarnaast worden er activiteiten en speelmaterialen aangeboden om bij te dragen aan het spelend leren.

Lees meer over het curriculum voor Year 1 en Year 2

Ontmoet Ms. Ashley
Mijn naam is Ms. Ashley en ben de leerkracht van de kinderen in de (Pre)Reception klas. Ik heb meer dan 15 jaar ervaring op een Engelse basisschool, zowel in lesgeven als in leidinggeven. Toen ik het Verenigd Koninkrijk verliet, was ik adjunct-directeur van een grote, succesvolle basisschool. Mijn school in Kent voelde aan als een familie en ik ervaar dezelfde warmte en gemeenschapszin sinds ik ben gestart bij de Hollandse School. In de afgelopen twee jaar dat ik met mijn man en twee jongens naar Singapore ben verhuisd, heb ik ook waardevolle internationale schoolervaring opgedaan.      

Ik ben er trots op dat ik onze school in deze prachtige nieuwe fase van haar ontwikkeling kan ondersteunen met succesvol uitbreiden met de Engelse stroom en ik kijk er naar uit om velen van u binnenkort te ontmoeten.

Kom voor een rondleiding of schrijf u in voor de volgende Open Dag om de sfeer van de school te proeven en ms. Ashley en onze directeur persoonlijk te ontmoeten.