Een veilige en rijke leeromgeving

Op Holland International School gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Vanuit het streven dat de leerlingen veel leren, zich optimaal ontwikkelen en met plezier naar school gaan bieden wij een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen worden uitgedaagd om doelgericht te leren en samen te werken.

Een cultuur van verantwoordelijkheid, samenwerking en openheid

Holland International School biedt leerlingen de kans zich te ontwikkelen door middel van een gevarieerd en uitdagend curriculum en een breed scala aan activiteiten. Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor het leerproces en worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan hun eigen onderwijs door het stellen van persoonlijke doelen en het beoefenen van voortdurende zelf-evaluatie. Onze op onderzoek gebaseerde programma's en activiteiten moedigen leerlingen aan om hun interesses en sterke punten te ontdekken. Dit alles gebeurt in een veilige, zorgzame en ondersteunende schoolomgeving die een positieve houding stimuleert en leerlingen in staat stelt zichzelf uit te dagen en risico's te nemen, zonder angst om veroordeeld te worden.

Gedragsregels

Om deze veilige omgeving te waarborgen zijn er gedragsregels opgesteld, die het gewenste gedrag bevorderen:

  • Ik draag zorg voor de wereld om me heen en voor een ander.
  • De school is een rustig en veilig gebied.
  • Ik ben voorzichtig met spullen van mijzelf en die van een ander.
  • Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.

De gedragsregels worden tijdens speciale lessen met de leerlingen besproken en ze staan op een poster die in alle klassen hangt. De regels zijn praktisch vertaald naar klassenregels. De regel “Ik draag zorg voor de wereld om me heen en voor een ander” betekent bijvoorbeeld dat we elkaar helpen, vriendelijk zijn voor een ander en dat we een conflict altijd oplossen met woorden.

Antipestprotocol

Pesten komt helaas voor op iedere school. Het is een probleem dat op Holland International School heel serieus wordt genomen en met de kinderen wordt besproken. Er is een goed antipestprotocol, dat kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid geeft over hoe gehandeld wordt wanneer er wordt gepest.

Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen: de leerkracht, het kind dat pest en het kind dat gepest wordt, de overige klasgenoten en de ouders. Deze vorm van samenwerken wordt ook wel de ‘vijfsporenaanpak’ genoemd. Direct optreden tegen pesten geeft een duidelijk signaal af aan leerlingen dat pesten op school niet wordt getolereerd. Dit heeft ook een positief effect op de veiligheidsbeleving van leerlingen.