Bestuur & Organogram


Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van Holland International School en ziet er op toe dat dit beleid wordt gevolgd door de directie. Jaarlijks organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering (ALV). Het bestuur wordt ook geadviseerd door de Adviesraad.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Vera Loggers

President

Meer info

Ernst Kaldewaij

Treasurer

Meer info

Jorien Hendrickx

Secretary

Meer info

Karen Smits

Vice President

Meer info

Maarten Hemmes

Board Member

Meer info

Frits Scholte

Board Member

Meer info

Via de nieuwsbrief informeert het bestuur over besluiten genomen in de bestuursvergaderingen. Mochten er onderwerpen zijn waarvan u het bestuur op de hoogte wilt brengen kunt u dit zowel via het bestuur als via de adviesraad doen.

Organogram

Hieronder vindt u het organogram van Holland International School.